Qual è la traduzione polacca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
29.12.2014 11:50:12

Opracowany

 
di sutatus
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 29.12.2014 11:49:11
Opracowany przez inżynierów XYZ system zasilania, pozwala na 9 godzin pracy z prędkością 10.000 obr/min bez konieczności ładowania baterii, której naładowanie zajmuje zaledwie 2,5 godziny. 
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback