Qual è la traduzione polacca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
2 messaggi • Pagina 1 di 1
 
25.08.2015 18:02:23

erwirken

 
di Esem
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 25.08.2015 17:52:19
czy słowo erwirken można tłumaczyć też jako: wymusić?
Niżej podaje znalezione w książce zdanie:
Er schilderte später eindrücklich die Verhör- und Foltermethoden, die vom Richter eingesetzt wurden, um Gästendnisse zu erwirken.
Proponowane hasła w słowniku: wyjednywać i wystarać się, zdają się być moim zdaniem nie odpowiednie.
 
28.08.2015 13:08:15

Re: erwirken

 
di Mest
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 18.05.2010 13:01:21
erwirken jest neutralne, a więc może --> uzyskać
 
 

2 messaggi • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文