Qual è la traduzione polacca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
2 messaggi • Pagina 1 di 1
 
04.10.2012 18:47:33

PRZYDAWKA

 
di Kasia19995
Bardzo proszę o przetłumaczenie jednego zdania. Mianowicie: :roll:
W małym, pięknym domku na skraju ciemnego, tajemniczego, starego i strasznego lasu, mieszkała ze swoimi kochanymi i wspaniałymi rodzicami mała, niebieska dziewczynka, która
 
05.10.2012 08:46:24

Re: PRZYDAWKA

 
di Filipo
In einem kleinen, schönen Häuschen am Rande des dunklen, geheimnisvollen und schrecklichen Waldes wohnte mit seinen lieben und wunderbaren Eltern ein kleines, blaues Mädchen, das...
 
 

2 messaggi • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文