Qual è la traduzione polacca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
2 messaggi • Pagina 1 di 1
 
30.10.2012 18:48:30

rettungsschirm

 
di Ospite
Rettungsschirm
 
30.10.2012 20:34:18

Re: rettungsschirm

 
di Konarek
Gast ha scritto:Rettungsschirm


Parasol ratunkowy = rettungsschirm

Nowy niemiecki zwrot „parasol ratunkowy euro” odnoszący się do angielskiego odpowiednika „bailout funds" ma wiele zalet. Jest bardziej zrozumiały od „funduszy ratunkowych euro” i daje się łatwiej wymówić aniżeli „EFSF”. Ale ta najbardziej w Niemczech używana metafora coraz bardziej blaknie.
 
 

2 messaggi • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文