Qual è la traduzione polacca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
13.11.2011 12:57:05

zaopiniowac

 
di bosiu
was heißt das:

Zarząd PGE w dniu 8 listopada pozytywnie zaopiniował celowość budowy dwóch bloków węglowych 900 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文