Indice tedesco - polacco Cerca la traduzione tedesca Jak to przetłumaczyć na niemiecki?
Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
08.01.2015 13:09:19

Jak to przetłumaczyć na niemiecki?

 
di sutatus
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 29.12.2014 11:49:11
Dzięki zastosowaniu najnowszych czujników ciepła, autoklaw trzeciej generacji wykazuje dokładniejszą kalibrację komory, podnosząc tym samym jakość procesu sterylizacyjnego oraz jego precyzję. Innowacyjny system grzewczy eliminujący tradycyjne rozwiązania, pozwolił na skrócenie czasu podgrzewania komory, co przełożyło się także na czas całego procesu sterylizacyjnego. Dodatkowym atutem autoklawów trzeciej generacji jest zmodyfikowana wytwornica pary, Opis wybranego programu sygnalizowany jest odpowiednim symbolem, wyświetlanym na wyświetlaczu LCD. Wbudowana bateria, pozwala zachować w pamięci autoklawu wszystkie dane na wypadek utracenia zasilania.
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文