Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
03.10.2012 16:53:16

Kto przetlumaczy

 
di Ulka
Jak ktoś lubi tak leniwie spędzać urlop to ok, ale po co jechać, aż tak daleko?
Nad naszym polskim morzem też się można leniwie poopalać.
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文