Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
2 messaggi • Pagina 1 di 1
 
05.02.2012 00:05:13

missverstehen

 
di Ospite
missverstehen
 
05.02.2012 00:43:30

Re: missverstehen

 
di Lemonbt
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 28.01.2012 22:18:19
Gość ha scritto:missverstehen


Czasownik ten oznacza błędne lub nie całkiem prawidłowe zrozumienie kogoś/czegoś. Czasami może oznaczać nieporozumienie. Czyli jedna osoba rozumie wypowiedź drugiej w nieco inny sposób, niż ta chciała to wyrazić. Np. zdanie: Ich fühle mich missverstanden można przetłumaczyć jako: czuję się niezrozumiany, czuję, że (wy) mnie nie rozumiecie (rozumiecie coś po swojemu, nie dokładnie w taki sposób, w jaki mi chodzi). Lub zdanie: wir haben uns missverstanden oznacza: nie zrozumieliśmy się (właściwie).

Immagine
 
 

2 messaggi • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文