Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
30.05.2013 09:54:03

Polski "foch"

 
di Agnette
 
 
 
 
 
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 01.11.2012 20:46:34
Chciałabym się dowiedzieć czy w niemieckim, oczywiście w Umgangsprache istnienie słowo 'foch'.
Nie chodzi o zwrot robić fochy.
Istnieje takie?
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文