Indice tedesco - polacco Cerca la traduzione tedesca prośba o przetłumaczenie
Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 
28.09.2012 23:48:31

prośba o przetłumaczenie

 
di Matylda
Bardzo proszę o pomoc czy dobrze przetłumaczyłam nazwy urzędów:
Małopolski Urząd Wojewódzki- Das Kleinpolnische Woiwodschaftsamt
Zarząd Budynków Komunalnych - Die Verwaltung der Gemeindegebäude

Pozdrawiam:)
 
 
1 messaggio • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文