Indice tedesco - polacco Cerca la traduzione tedesca Schaltbetätigung
Qual è la traduzione tedesca di una parola o frase? È corretta la mia traduzione? Per favore indicare più contesto possibile...
2 messaggi • Pagina 1 di 1
 
15.11.2012 06:02:40

Schaltbetätigung

 
di mgolombek
Schaltbetätigung
 
19.11.2012 14:51:42

Re: Schaltbetätigung

 
di Jokohama
mgolombek ha scritto:Schaltbetätigung


Schalt-zalaczyc wylaczyc itd

Schalt mich ab, bevor ich ein Feuer auslöse.- Wyłącz mnie, bo jeszcze coś podpalę.
Ausschalten des Computers- Wyłączanie komputera


Betätigen –uruchomić, włączać ,włączyć, nacisnąć, naciskać, pociągnąć,uruchamiać ,

Betätigen Sie nicht den roten Druckknopf,- Nie należy naciskać czerwonego przycisku
Den Kolben nicht schnell betätigen.- Nie naciskać gwałtownie tłoka.
 
 

2 messaggi • Pagina 1 di 1
 

Pagina in Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文