inglese » sloveno

key1 [ki:] SOST

I . key2 [ki:] SOST

1. key also fig (for a lock):

key
ključ m

2. key (button):

tipka f
to hit a key

ˈback·space SOST, ˈback·space key SOST

com·ˈmand key SOST COMPUT

ˈen·ter key SOST COMPUT

eˈs·cape key SOST COMPUT

ˈfunc·tion key SOST COMPUT

ig·ˈni·tion key SOST

ˈkey mon·ey SOST no pl

ˈkey ring SOST

ˈmas·ter key SOST

I . off ˈkey AVV

II . off ˈkey AGG

1. off key (out of tune):

2. off key fig (inopportune):

ˈpass key SOST

re·ˈturn key SOST

ˈshift key SOST COMPUT

ˈshort·cut key SOST COMPUT

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文