polacco » spagnolo

iść <idę, idzie, pret szedł, szła, szli perf pójść> VERBO intr

1. iść (kroczyć):

ir

4. iść (powodzić się):

6. iść inf (dotyczyć):

7. iść inf (sprzedawać się):

8. iść inf (zgadzać się):

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文