polacco » tedesco

Traduzioni di „być“ nel dizionario polacco » tedesco (Vai a tedesco » polacco)

I . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] VERBO intr

8. być (pochodzić):

10. być (przyjechać):

II . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] VERBO aux

1. być (w czasach złożonych):

2. być (w stronie biernej):

3. być (w orzeczeniach złożonych):

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文