polacco » tedesco

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] PRON refl

1. się (siebie samego):

sich akk

2. się (siebie wzajemnie):

einander akk

3. się (strona zwrotna czasownika):

sich akk irren

awanturować się <‑ruje się> [avanturovatɕ ɕe] VERBO pron

biedzić się <‑dzi się; imp biedź się> [bjedʑitɕ ɕe] VERBO pron

bisurmanić się <‑ni się; imp ‑ań się> [bisurmaɲitɕ ɕe] VERBO pron przest

1. bisurmanić się (psocić):

2. bisurmanić się (prowadzić hulaszczy tryb życia):

blamować się <‑muje się; perf z‑> [blamovatɕ ɕe] VERBO pron książk (ośmieszać się)

błaźnić się <‑ni się; perf z‑> [bwaʑɲitɕ ɕe] VERBO pron

błąkać się <‑ka się> [bwoŋkatɕ ɕe] VERBO pron

boczyć się <‑czy się; imp bocz się> [botʃɨtɕ ɕe] VERBO pron

borykać się <‑ka się> [borɨkatɕ ɕe] VERBO pron

byczyć się <‑czy się; imp bycz się> [bɨtʃɨtɕ ɕe] VERBO pron pot

cackać się <‑ka się> [tsatskatɕ ɕe] VERBO pron pot

ceregielić się <‑li się> [tseregjelitɕ ɕe] VERBO pron

1. ceregielić się pot (cackać się):

certolić się <‑li się> [tsertolitɕ ɕe] VERBO pron pot (cackać się)

chajtać się <‑ta się; imp ‑aj się> [xajtatɕ ɕe] imperf, chajtnąć się [xajtnoɲtɕ ɕe] VERBO perf pron pot

chełpić się <‑pi się; imp chełp się> [xewpitɕ ɕe] VERBO pron

chichrać się <‑ra się; imp ‑aj się> [xixratɕ ɕe] VERBO pron pot

chlubić się <‑bi się; imp chlub się; perf po‑> [xlubitɕ ɕe] VERBO pron

cielić się <‑li się; perf o‑> [tɕelitɕ ɕe] VERBO pron

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文