polacco » tedesco

Traduzioni di „zapaść“ nel dizionario polacco » tedesco (Vai a tedesco » polacco)

zapaść1 <gen ‑ści, bez lm > [zapaɕtɕ] SOST f

1. zapaść MED:

2. zapaść przen książk (stan krytyczny):

zapaść3 [zapaɕtɕ]

zapaść perf od zapasać

Vedi anche: zapasać

I . zapasać <‑sa; perf zapaść> [zapasatɕ] VERBO trans pot (tuczyć)

II . zapasać <‑sa; perf zapaść> [zapasatɕ] VERBO pron zwykle perf pot (utuczyć się)

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文