tedesco » francese

Traduzioni di „na“ nel dizionario tedesco » francese (Vai a francese » tedesco)

na [na(ː)] INTERI fam

1. na (Ausdruck des Zweifels):

na
ben fam

2. na (Ausruf der Entrüstung):

na
na
eh oh

3. na (Anrede):

na, du?
alors, toi ?

4. na (Aufforderung anzufangen):

na
na

Locuzioni:

na gut [o. schön]
na also [o. bitte]!
na bravo! iron
ah [ben] chapeau ! iron
na ja
mouais fam
na und ob!
et comment ! fam
na und ob!
je veux ! fam
na und ob!
un peu, mon neveu ! fam
na und?
et [puis] alors ?
na so was!
[ben, ]ça alors !
na so was!
ça, par exemple ! fam
na so was!
ben dis donc ! fam

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文