inglese » italiano

I . jerk [dʒɜ:rk] SOST

1. jerk (jolt):

2. jerk (movement):

3. jerk pej inf (person):

cretino(-a) m (f)

III . jerk [dʒɜ:rk] VERBO trans

1. jerk (shake):

2. jerk (pull):

jerk off VERBO intr vulg

knee-jerk [ˈni:·dʒɜ:rk] AGG sl

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文