spagnolo » tedesco

tiro [ˈtiro] SOST m

4. tiro (impresión, herida):

6. tiro (arrastre):

Ziehen nt

7. tiro (caballerías):

Gespann nt

9. tiro (corriente de aire):

Zug m

I . tirar [tiˈrar] VERBO intr

3. tirar (sacar):

5. tirar (referente a colores):

7. tirar (querer lograr algo):

8. tirar (parecerse):

tirar a
ähneln +dat

III . tirar [tiˈrar] VERBO pron tirarse

1. tirar (lanzarse):

sich stürzen in +akk/auf +akk

2. tirar (echarse):

5. tirar vulg (copular):

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文