inglese » sloveno

I . in [ɪn] PREP

9. in (time/distance: within):

in
v +lok
in a mile or so

13. in (result):

in
kot

II . in [ɪn] AVV

2. in (at arrival point) train, bus:

3. in (towards land):

III . in [ɪn] AGG

2. in (leading in):

in
in

3. in (in fashion):

in

ˈbreak-in SOST

ˈcave-in SOST

ˈcheck-in [ˈtʃekɪn] SOST

1. check-in (registration for flight):

I . ˈdrive-in esp Am Aus AGG

II . ˈdrive-in esp Am Aus SOST

1. drive-in (restaurant):

2. drive-in (cinema/movie):

I . in-be·tween AGG attr

II . in-be·tween SOST also hum

ˈin-box SOST COMPUT

ˈin-dash AGG AUTO

ˈin-group SOST usu pej fam

I . in-ˈhouse AGG attr

II . in-ˈhouse AVV

in-laws [ˈɪnlɔ:z] SOST pl

ˈin-pa·tient SOST

ˈin-ser·vice AGG attr

in-tray [ˈɪntreɪ] SOST

I . in vi·tro [ɪnˈvi:trəʊ] BIOL ZOOL AGG

II . in vi·tro [ɪnˈvi:trəʊ] BIOL ZOOL AVV

leave-in [ˈli:vɪn] AGG

ˈlook-in SOST no pl Brit Aus fam

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文