polacco » tedesco

Traduzioni di „pójść“ nel dizionario polacco » tedesco (Vai a tedesco » polacco)

I . pójść <pójdzie> [pujɕtɕ]

pójść perf od iść

II . pójść <pójdzie> [pujɕtɕ] VERBO intr perf pot (zepsuć się)

Vedi anche: iść

iść <idzie; imp idź> [iɕtɕ] VERBO intr

4. iść (zagłębiać się):

9. iść (powodzić się):

jak ci idzie? pot

12. iść (występować w określonej kolejności):

co za tym idzie... przen

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文