inglese » tedesco

bit1 [bɪt] SOST fam

2. bit (some):

ein Rat m
a bit of news

10. bit (coin):

threepenny/sixpenny bit Brit hist
Dreipence-/Sixpencestück nt

bit5 [bɪt] SOST

bit COMPUT abbreviazione di binary digit

bit
Bit nt

ˈbit play·er SOST FILM, TV, THEAT

ˈcurb bit SOST

ˈdirty bit SOST COMPUT

three·pen·ny ˈbit SOST Brit hist

ˈtwo-bit AGG attr, inv Am pej fam

brace and ˈbit SOST

quantum bit SOST

Contributo di un utente
quantum bit (qubit) INFORM

Vuoi tradurre una frase intera? Allora usa il nostro servizio di traduzione di testi

Vuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?

Inserisci una nuova voce.

Pagina in Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文